بادی بچه گانه نوعی لباس یک تکه و چسبان است که بالاتنه، شکم، پهلوها و اطراف بدن کودک را به طور کامل می پوشاند. این لباس ها معمولا از جنس نرم و لطیف مانند پنبه ساخته می شوند و به دلیل راحتی و آزادی حرکتی که برای کودک فراهم می کنند، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

نمایش 1–54 از 91 نتیجه

بادی نوزاد رکابی طرح پاندا

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

بادی نوزاد رکابی مدل گل

(2)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

بادی نوزاد مدل حیوانات جنگل مجموعه 12 عددی

(1)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

بادی نوزاد مدل دریا مجموعه 12 عددی

(2)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

بادی نوزاد مدل زرافه مجموعه 12 عددی

(2)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

بادی نوزاد مدل فک دریایی مجموعه 12 عددی

(2)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

بادی نوزادی مدل خرس مجموعه 12 عددی

(1)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح آب میوه

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح آرزو

(2)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح آهو

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اسب

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اسب تک شاخ 2

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اسب تک شاخ3

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اسب تکشاخ 2

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد

(1)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد

(1)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد استوایی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد پولکی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد تپل

(1)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد حیوانات

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد شمعی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد صورتی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد فضایی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعداد هیولا

(1)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح اعدادآبی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح بابانوئل کریسمس

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح بانی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح بستنی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح بستنی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح بستنی چوبی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح پری دریایی

(3)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح پری دریایی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح پلنگی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح تولد

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح جوجه

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح جوجه تیغی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات 2

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات 4

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات 5

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات 6

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات 8

(1)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات 9

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات بادکنکی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات عدد شمعی

(6)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات کوچولو

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات ماشینی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات هیولا

(1)
قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات ولرم

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح حیوانات3

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح خرسی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لباس ماهگرد نوزاد طرح خرسی

قیمت اصلی ریال۱۱.۰۶۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

بادی نوزادی: لباس رکابی محبوب و کاربردی برای نوزادان

فرشته‌ای کوچک به جمع‌تان اضافه شده است. چشمانش برق می‌زند و لبخندهای بی‌دلیلش قند توی دلتان آب می‌کند. اما نوبت به فکر کردن به دنیای جدید او می‌رسد؛ دنیایی که هر تکه‌اش، از پتو و تشک گرفته تا لباس‌های ریز و درشت، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در میان این لباس‌ها، یک قهرمان بی‌چون و چرا وجود دارد: بادی بچه گانه.

بادی‌های نوزاد معمولاً از جنس‌های نخی، پنبه‌ای، پلی‌استر یا ترکیبی از این جنس‌ها ساخته می‌شوند. جنس نخی بهترین گزینه برای پوست حساس نوزادان است. بادی‌های نخی تنفس‌پذیر هستند و از تعریق بدن نوزاد جلوگیری می‌کنند. بادی‌های پنبه‌ای نیز گزینه مناسبی برای نوزادان هستند. بادی‌های پلی‌استر سبک‌وزن و بادوام هستند، اما ممکن است برای پوست حساس نوزادان مناسب نباشند.

بادی‌های نوزاد در مدل‌های مختلفی نیز موجود هستند. بادی‌های آستین کوتاه و آستین بلند برای استفاده در فصول مختلف سال مناسب هستند. بادی‌های دکمه‌دار و زیپ‌دار نیز برای راحتی بیشتر نوزادان طراحی شده‌اند.

بادی‌های نوزاد می‌توانند برای هر مناسبتی استفاده شوند. بادی‌های ساده و بدون طرح برای استفاده روزمره مناسب هستند. بادی‌های طرح‌دار و رنگی نیز برای مناسبت‌های خاص مانند تولد و جشن‌ها می‌توانند استفاده شوند.

بادی نوزاد یک نوع لباس است که برای نوزادان طراحی شده است. این لباس عموماً از پارچه نرم و راحت ساخته شده است.

بادی نوزاد معمولاً دارای دکمه هایی در انتهای لباس در قسمت زیرین دارند که به خشک کردن و تعویض پوشک نوزاد کمک می‌کنند.

لباس بادی نوزاد بسیار کاربردی است و در طول روز و در تمام فصول می توان از آن استفاده کرد.

در مجموعه پوشاک تن جامه بادی های نوزادی از نوع بادی نوزاد رکابی می باشد، به طوری که فاقد آستین و یقه بوده و در سهولت و پوشاندن کمک فراوانی میکند.

بیش از 100 مدل بادی نوزادی پسرانه و دخترانه یا همان زیر دکمه نوزاد پسرانه و دخترانه قابل استفاده در فصول مختلف قابل اتو کردن جنس الیاف پنبه و نرم و بسیار لطیف

ابعاد بادی بچه گانه برای عکاسی ماهگرد چقدر است؟

بادی ماهگرد نوزاد شامل 12 عدد لباس زیر دکمه است. سایز یک ماهگی تا 12 ماهگی داخل پک می باشد.  12 عدد بادی نوزاد زیردکمه حلقه ای (بدون آستین) می باشد. قابل شستشو در لباس شویی با دمای 30-40 درجه.

چرا تعداد بادی بچه گانه نوزاد 12 عدد است؟

چون یکسال اول نوزاد مهممی باشد و بعداز آن یک سال اول زندگی شیرین خود را سپری میکند، تعداد بادی نوزاد 12 عدد در نظر گرفته شدهاس. بر روی بادی ها اعداد 1 تا 12 چاپ شده است. به خاطر شیرین و بامزه بودن دست و پای کودکان و دیده شدن آنها در عکس از آستین حلقه ای زیر دکمه دار در پکها استفاده شده است.

نحوه استفاده و عکاسی از بادی رکابی نوزاد

مادر و پدر نوزاد میتواند به کمک لباس ماهگرد پایان هر ماه از نوزاد خود در منزل بر روی زیرانداز عکاسی یا همان پارچه ماهگرد نوزاد عکاسی کنید. و مراحل رشد نوزاد خود را از یک ماهگی تا 12 ماهگی در قالب 12 عکس نمایش و ثبت خاطره کنید.

در کنار لباس ماهگرد نوزاد می توانید استفاده از المانها مانند:
برای عکاسی ماهگرد نوزاد میتوانید اسباب بازی، گل، میوه، تصاویر سونوگرافی، خشکبارها و اشیای بی خطر در اطراف نوزاد قرار دهید سپس اقدام به عکاسی نمایید.